Skriv under! Med ditt namn på highscore-listan kan vi påverka beslutsfattarna att vända fel till rätt. Kräv insyn i var stora företag betalar skatt och vem som ror hem vinsten!

Förnamn:            Efternamn:


Födelseår:  Email (valfritt):
Tweet